Fenopol, Fenomenologi Politik

COVER2Mei 2013 wingi terbit buku judulé Fenomenologi Politik. Membongkar Politik Menyelami Manusia, karangan Ito Prajna-Nugroho, penerbité Sanggar Pembasisan Pancasila. Opo kuwi Fenomenologi?

Seko ukoroné, fenomenologi: phenomenon plus logos, dadi: ilmu soal phenomena. Ilmu soal gejala-gejala. Ilmu soal ‘penampakan-penampakan’. Soal gejala-gejala, penampakan-penampakan sebagai pengalaman, pengalaman langsung sing dirasaké menungso. Fenomenologi dirintis karo filsuf sing jenengé Edmund Husserl, awal abad 20-an. Miturut Kang Ito, ono loro hal penting nang Fenomenologiné cak Husserl iki, siji, Husserl titis tenan nunjukké opo sing dadi hal mendasar masalah nang dunia modern iki. Dè’é nunjuk kuwi mergo ononé kesalah-pahaman nang jeroné memahami sifat dasar dunia lan sifat dasar menungso. Nomer loro, Husserl iso nunjukké dalan sing mak-nyus kanggo ngadepi masalah-masalah dunia modern kuwi, yoiku nganggo dalan sing disebut sikap fenomenologis nèk pas ngadepi kenyataan.

Nah seko 2 hal sing ditunjuk karo Husserl mau kuwi bukuné Kang Ito iki iso dadi luwih jelas, paling ora nèk ndelok sub-judul bukuné. “Membongkar Politik Menyelami Manusia”, maksudé politik sing dadi bagian seko dunia iki, dicoba dibongkar, digolèki opo sing dadi sifat dasaré. Sekaligus seko kuwi, menungso sing berpolitik kuwi diselami, ugo dibongkar opo sing dadi sifat dasaré. Loro-loroné dibongkar lan diselami bareng, ora terpisah. Politik kuwi ora mung masalah prosedur belaka, misalé prosedur pemilihan umum. Ning politik kuwi sing utama yo masalah menungso kuwi. Salah memahami politik (sing dilakoké karo menungso), lan luwih-luwih salah memahami menungso (sing salah sijiné berpolitik), iso kejeblos-jeblos dadi ora jelas juntrungané. Dalan sing dienggo membongkar lan menyelami hal politik lan menungso kuwi nganggo metode fenomenologi. Mergo kuwi njor judul bukuné: Fenomenologi Politik, sing terus disingkat karo cak Rafel dadi: fenopol.

Nang dhuwur disebut sing jenengé sikap fenomenologis. Kanggo memahami iki luwih gampang, perlu didelok sing arep dikritik nganggo sikap fenomenologis iki, yoiku sing disebut sikap alamiah / sikap natural (natural attitude). Sikap alamiah iki sikap sing boso Londoné: taken for granted. Yo wis ditompo ngono waé. Ora ono pitakonan manèh. Nang sikap fenomenologis, opo sing wis di-asumsikan bener kuwi, sing wis ndelik nang kesadaran sak durungé kuwi, ditunda dhisik. Dikurungi dhisik. Iki disebut Husserl: reduksi fenomenologis. Iki langkah awal penting sing kudu dilakoké. Opo-opo sing wis dadi keyakinan nang njero kesadaran kuwi ditunda dhisik. Ora diilangi, ning ditunda. Ditunda nggo ngkè’i, memberi kesempatan ndelok seko macam-macem sudut pandang. Seko macem-macem perspektif. Nèk saiki diomongké politik kuwi yo masalah pemilihan umum saben limang tahun, sik-sik, mengko dhisik, iki ditunda dhisik, dikurungi dhisik, opo bener politik kuwi mung mligi coblosan saben limang tahun-an? Conto iki, dab.

Pancèn sing dadi tema pokok fenomenologi yoiku proses-proses kesadaran. Salah sijiné sing penting, intensionalitas. Miturut Husserl, kesadaran kuwi mesti bersifat intensional, maksudé: sadar kuwi mesti sadar tentang sesuatu. Sadar sebagai sadar tentang sesuatu iki malah disebut Husserl sebagai struktur mendasar, struktur sing hakiki seko kesadaran. Kesadaran mesti terarah nang obyek, lan bareng seko kuwi, obyek yo ‘memberikan dirinya’ nang kesadaran menungso. Dadi nang kesadaran sing intensional kuwi, sing terarah kuwi, jan-jané podho karo “kenyataan sing menampakkan diri”. Nah mergo iki terus ono ajakan seko Husserl supoyo kembali ke hal-hal itu sendiri, “back to the things themselves”. Kembali nang hal-hal sing langsung diadepi, sing dirasaké langsung. Nèk diomongké kubus kuwi sisiné enem, sing bener yo langsung didelok sik kubus kuwi, ojo langsung ho’o waé. Kiro-kiro ngono, dab. Isih akèh hal ihwal fenomenologi iki, ning sementara iki cukup seméné dhisik. Kurang-luwihé ngko tak takoké dhisik karo ahliné, Kang Ito, cah gunung kuwi. Salam. *** (Greg-29/06/2013)

Pernah dimuat di Kompasiana – http://filsafat.kompasiana.com/2013/06/29/fenopol-fenomenologi-politik-573191.html

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s